Line Garlind
 
 
"Kontur er en serie arbeider der jeg reflekterer over spillet mellom konkret og abstrakt form. Ytterformen settes opp mot innerform. Det "ytre" settes opp mot det "indre".
Utgangspunktet for skulpturene er kakemannens klisjèaktige fremstilling. Ved å forstørre opp disse stereotypene ønsker jeg å trekke parallellene nærmere det virkelige liv.
Kakeformen representerer et produksjonsredskap der kun de ytre linjene er tatt med som formforklarende elementer. Det er konturen som danner formen og som forteller oss hva vi skal se.
På denne måten er det ikke nødvendigvis et menneske vi opplever foran oss, men ideen rundt det å være et menneske
."
Line Garlind har sin bakgrunn fra Kunst og Håndverksskolen i Oslo og Gerrit Rietveld Kunstakademi i Amsterdam.
Hun er med i boken "Design,Symbol,Stil" utgitt av Kunstindustrimuseet i Oslo og er blitt innkjøpt av Norsk Kulturråd i 2000 og 2001 og av innkjøpskommiteen for samtidskunsthåndverk i 2007.

Hun har tidligere stilt ut flere steder i Norge og internasjonalt, bla. ved Høstutstillingen i 1999, ved Format i Bergen (1999), ved Museum for Applied Art i Tallin (1999),  Vestlandske Kunstindustrimuseum (2000, 2005), i 2000 ved Ram galleri i Oslo med utstillingen "Urban Asketism" som også ble vist ved Vestlandske Kunstindustrimusseum og ved Kulturhuset i Stockholm. Ved Galleri F-15 i Moss (2001), og Akershus Kunstnersenter (2005)

I 2007 viste hun separatutstilling - "Collection", ved Akershus Kunstnersenter.

Internasjonalt har Line Garlind stilt ut i London, Berlin, Munchen, Bremen, Roma, Tokyo, Helsinki, Sverige, Tallin og senest i 2005 med Nordisk Smykkeutstilling i Japan og Europa.

Hun har også, bla. mottatt Statens 2 årige Arbeidsstipend for Yngre Kunstnere i 1998 og 3 årige arbeisstipend i 2008.

Line jobber nå mot en separatutstilling på Kunstnerforbundet i mai 2010.