tilbake til Øyvind`s hovedside
Øyvind Suul

"Arbeidene mine består av visuelle tendenser med både positivt og negativt ladet fortegn og de genererer kanskje derfor ubehagelige og makabre assosiasjoner vel så effektivt som humoristiske. Estetikken og de humoristiske understrømningene er viktige for helhetsopplevelsen, men hovedfunksjonen til disse positive segmentene er å innsmigre en dypere kunstnerisk idè."
Etter endt utdannelse i 1996 fra Kunst og Håndverksskolen i Oslo har Øyvind stått frem som en meget aktiv kunstner. Han har stilt ut i Danmark, Holland, New Zealand og Ungarn samt de større byene i Norge. Han er blitt innkjøpt av Kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til et innkjøp av Norsk Kulturråd. Han har bla. mottatt Oslo Bys Kulturstipend, Norsk Forms Pris Til Unge Formgivere og To årige arbeidsstipend for yngre kunstner. Øyvind er også omtalt i tidsskrifter fra USA, Tyskland, England, Sør Afrika og Norge.
Han er aktuell i 2003 med seperatutstilling i Centrum Goed Werk i Belgia.

Kontakt info