"Trude Westby Nordmark kan fremvise en bevisst og konsekvent utvikling i sitt kunstneriske virke fra hovedfagsoppgaven i 1996 og frem til i dag - 2001. Det er det skulpturale og det konseptuelle som har vært hennes interesseområde. Mange av arbeidene hennes har fått et stadig sterkere preg av installasjon."

Jan-Lauritz Opstad
Dir. Nordenfjeldske Kunstindustri Mus

Tilbake til Trude`s Kunst
Trude har sin bakgrunn fra Kunst og Håndverksskolen i Oslo og Reykjavik. Siden 1996 har hun stilt ut sine arbeider i Tyskland, Japan, samt de største byene i Norge. Hun har også mottatt en rekke stipend, bla. to Årig arbeidsstipend for yngre kunstnere og "The Scandinavian-Japan Sasakawa Foundation" stipend. Hun er aktuell med separatutstilling ved Nordenfjelske Kunstindustrimuseum i Trondheim nov. 2002. Hun er representert i Kunstårboken fra 1997 og innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Norsk kulturråd.
english translation
Trude Westby Nordmark