egen hjemmeside:
bartonandrew.com
english translation
"Det mest moderne i vår tid viser seg ofte å være det mest arkaiske," skrev en gang den amerikanske poeten Guy Davenport. Nettopp denne tvetydigheten eller dialektikken mellom det moderne og det arkaiske går igjen som en rød tråd i Andrew Bartons skulpturer.

Fra:
Bartons moderne mytologi
av Lars Toft-Eriksen
 
Født i London, England i 1970, flyttet han med sin familie til Norge i 1971.
Barton har sin kunst utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo 1991-1996, der han senere også var gjestelærer i 2001 og 2006. 


Barton har gjennomført flere separatutstillinger; bla ved Cultuurcentrum 'De Scharpoord' i Belgia 2003/4, Blomqvist, BQ i 2006, og Soda Istanbul i 2011
Han har deltatt på flere gruppeutstillinger i Norge; Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Arena Vestfossen, Hordaland kunstnersenter, Ålesunds Kunstforening, Rauland Kunstforening, Telemarksgalleriet, oo Galleri GAGO i Oslo.

I utlandet har arbeidene blitt vist i USA, Tyskland, Belgia, Kina, Tyrkia, Edinburgh Art Festival, Art Genda København og ved Göteborgs Konsthall.

Skulpturene hans er representert i private og bedrifts samlinger i inn og utland.

Barton har siden 1996 mottatt flere statlige og private kunstnerstipend bla ett treårig arbeidstipend fra 2012.