Født på Island i 1973, flyttet han til Norge i 1994 der han gikk ut med hovedfag på SHKS i 1999. Og har siden mottatt Statens To Årige Arbeidsstipend for Yngre Kunstnere og blitt innkjøpt av Det Islandske oljeselskapet OLIS. Det er også verdt å nevne 1. plass på Snøskulpturfestivalen på Grønland i 97.
Kontakt info
tilbake til Ingthor`s kunst
 
Ingthor Hrafnkelsson
"Jeg jobber med opplevelsen av urban hverdag. Begreper som; image, overflate, nærvær og distanse. Observasjon og objektet som symbol står sentralt."