Cecilie Mossige
        
"Mitt prosjekt kan sies å være både en søken etter forbindelsen mellom overflate og innhold, i tillegg til det å prøve å finne ut hvor mye "stygt"eller  "frastøtende" arbeidet kan inneholde uten å faktisk bli stygt eller frastøtende selv."
Cecilie har stilt ut på Blomqvist og Rådhusgalleriet i Oslo, Talente 2003 i Munchen, Hå Gamle Prestegård og med en separatutstilling på Drøbak Kunstforening. Cecilie har også stilt ut ved Akershus Kunstsenter i 2004, Kunstnerforbundet i 2005 og deltatt på Norwegian Clay utstillingene i Kina og USA.

I februar 2007 stilte hun ut ved Kunstnersenteret Møre og Romsdal med separatutstilling, og hun er nå aktuell på Triennalen 2007 ved Kunstindustrimuseet i
Oslo, samt sommerutstillingen på Acanthus i Risør.
"Flertydighet er viktig for meg, derfor prøver jeg å få arbeidene til å bli litt vanskelige å kategorisere. Man kan kanskje si at de, teknisk sett, er en slags mellomting mellom tegning, maleri og keramisk relieff.

Tematisk sett ser jeg ut til å konsentrere meg om feminin identitet. Selv om jeg stort sett alltid starter med en generell tilnærming til et identitetstema, ender jeg med å visualisere det fra et feminint perspektiv. Antakelig har det å være kvinne større betydning for måten jeg ser verden på enn det jeg skulle ønske.

Ved blant annet å bruke det gjenkjennelige bildet av mote-modellen som symbol, prøver jeg å visualisere kampen mellom den perfekte, kontrollerte overflaten og det alltid tilstedeværende kroppslige forfall og kaos under denne.

For meg er kroppen en metafor på samfunnet like mye som representasjonen av et individ."

Translate to English