Jeg jobber med skulptur, objekt og installasjon. Inspirasjonskilden til prosjektene er hovedsaklig politiske og samtidsrelaterte temaer, og arbeidene har ofte en tydlig agenda. Målet er å kommentere og skape en refleksjon, snarere enn å gi entydige svar og klare løsninger. Prosjektene presenteres ofte i en dystopisk kontekst for å sette konseptet på spissen og gi arbeidene slagkraft og intensitet.


En sentral del av praksisen min er å utforske og kombinere ulike materialer og medier; keramikk, readymades, pleksiglass, billakk, silketrykk, foto osv, for å gi arbeidene preg av å være maskinlagd og masseprodusert, samt å etterligne kommersielle estetiske utrykk.


I work with sculpture, objects and installation.
My source of inspiration is found in subject matter focusing on politics and contemporary dilemas. The works often exhibit a distinct agenda of their own.

I aim to comment on and create an arena for reflection, rather than just providing straight forward answers and simple solutions.
The projects are often set in a dystopic context, bringing the current issue to a head and offering the works an intensity of their own.

Cecilie Lind`s Website
Cecilie Lind- egen hjemmeside