"Jeg jobber med skulptur, fotocollage og romlige installasjoner, hvor jeg benytter porselen i kombinasjon med andre materialer. Arbeidene kretser
ofte rundt temaer som fysisk ubehag, gjerne med politiske eller psykologiske undertoner."

Gunhild Vatn
 
Etter endt utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo har Gunhild Vatn vert aktiv
som kunstner. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet i RAM
Galleri i Oslo, og Akershus Kunstnersenter. Hun har deltatt på utstillinger
i Tyskland, Kina,  Belgia og Sverige samt de større byene i Norge.

Vatn er blitt publisert i flere norske og internasjonale tidskrifter og bøker. Hun har
mottatt en rekke stipend, Bla. pris på Galleri Steens ”Vårutstilling”,
arbeidsstipend for yngre kunstnere i til sammen 3 år og NK `s
fordypningsstipend og nylig Oslo Bys kulturstipend.

Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Kunstindustrimuseene i Oslo og Trondheim, av Trondheim kommune i tillegg til å bli innkjøpt av statens konstråd i Sverige

Gunhild har også oppholdt seg på gjesteatelier i Fuping, Kina, der hun avsluttet med å presentere prosjektet sitt på et galleri i Beijing.