"Gatebil"
r: 2007
H 65 x 40 cm
leirgods, gull og platina
Status: 45.000 kr