"Leaving Las Vegas"
År: 2007
H 80 x Ø 27 cm
Leirgods med blinkende lysinstallasjon av fiberoptikk koblet på LED-lamper.
Samarbeid med Sakari Jantti/ Locomofon.

Status: Innkjøpt av fondet for Norsk Samtidskunsthåndverk/ Nasjonalmuseet.