"Private property"
År: 2007
H 65 x L 45 x B 19 cm. Leirgods, platina og dekaler

Status: Innkjøpt av fondet for Norsk samtidskunsthåndverk/ Nordenfjeldske kunstindustrimuseum