"The Bachelor" ( TV)
År: 2006. H 29 x L 36 x B 29 cm. Leirgods.
Status: 22.000 kr