Lang Grå Pariserfrokost og Kort Hvit Pariserfrokost
Lang grå pariserfrokost
Format: 35x35x120 cm
Materialer: Porselen
Status: Solgt

Kort hvit pariserfrokost
     Format: 35x35x50 cm
     Materialer: Porselen
         Status: solgt