UTEN TITTEL

Det neste arbeidet er et idébasert verk. Dette verket eksisterer kun som et virtuelt objekt. Jeg har fotografert plassen utenfor Oslo S. Dette er den øverste delen av "plata" og ligger rett ved utgangen til Oslo S, ved nordsiden.

I dette prosjektet ønsker jeg å holde meg til det som er fakta i forhold til overdosestatistikken. På landsbasis har det ikke skjedd noen store endringer i forhold hvor mange som dør av overdose de siste 10 årene.
Ved å vise betongtallene på dette stedet ønsker jeg å lage litt uro ved å minne om noen fakta som ikke har endret seg. Dette på tross av at politiet på vegne av politikerne har gjort noen grep de mener har vært positive i forhold til narkotikapolitikken. Overdosetallene er fakta som er tilgjengelig for alle. Jeg ønsker å forstørre tallet og lese det inn i et annet rom som i dette tilfellet er "plata". I tilegg til å vise et samlet antall tall har jeg et ønske om å skifte ut et tall hver dag i en måned. Jeg ser for meg at dette er et temporært verk. Et daglig skifte vil symbolisere at det i gjennomsnitt skjer et dødsfall daglig.
  
Handlingen som skjer i tallskiftene ser jeg på som det viktigste i dette arbeidet. Jeg liker omstendeligheten ved at tallene er tunge sammen med heiskranen og alle de som må gjøre en handling for å få tallene på plass. Handlingene rundt tallbyttet minner meg på at statistikken er i bevegelse. Det hadde også vært interessant å sette alle tallene etter hverandre på en annen del av plassen til de skulle byttes ut. En tallrekke som står i kø for å bekrefte fakta.