UTEN TITTEL (oransje, rosa og gull)
2013
Verket består av en tallkombinasjon som representerer et år i overdosestatistikken. Det var 45 personer som døde dette året, min søster var en av dem.
Tallene er tresifret og har en samlet sum på 135 tall.
Jeg har også laget en bok som skal stilles ut sammen med tallene.

Tallene er støpt i gips og hvert tall måler 17,5 cm x 11,5 cm, til sammen vil tallverket få et mål på 170 cm x 260 cm. De deles opp i seks kolonner og skal henges på vegg. Hvert av de tresifrede tallene er malt i oransje, rosa og gull. Dette er fargene min søster hadde på seg da hun døde. Boken er preget av de samme fargene ved at jeg syr sammen sidene med tråder i tilsvarende farger. Trådene vil bli synlige i bakkant og i det man åpner boken.

Boken som er den andre delen av verket måler 17,5 cm x 11,5 cm og har samme størrelse som et av tallene. Boken er en utvidelse av tallverket. I denne har jeg skrevet ned resten av overdosestatistikken, tall for tall. Innimellom tallene har jeg skrevet ned små historier som handler om ulike hendelser i andres og mitt eget liv. Fortellingene er memorert fra den tiden min søster levde.