Tittelen «Møte» viser til krysningspunktet mellom natur, kultur og arkitektur. Utstillingen omhandler møtesteder både som fysiske arkitektoniske samlingssteder for mennesker, og psykologiske tilstander. Fra Colosseum til sirkusarenaen, fra åpne plasser til mentale rom.
Fra ustillingen på galleri Ram